Sau khi chốt đơn hàng (duyệt mẫu và đặt cọc), thời gian sản xuất dự kiến:

 

– Nhãn dệt: 7 – 10 ngày (không tính thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ).

 

– Nhãn in: 5 – 7 ngày (không tính thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ).

 

– In ấn: 5 – 7 ngày (không tính thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ). Riêng decal cần  7 – 10 ngày (không tính thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ).

 

– Thời gian ra mẫu: 5 ngày (không tính thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ – nếu có).

 

Thời gian sản xuất được tính bắt đầu từ ngày hôm sau, sau khi chốt đơn hàng (duyệt mẫu và đặt cọc).

 

Lưu ý: thời gian sản xuất chưa bao gồm thời gian duyệt file và duyệt mẫu (nếu có). Thời gian có thể thay đổi sớm hơn hoặc trễ hơn dự kiến sẽ được Des ClothingLabels thông báo trong quá trình sản xuất.