Des ClothingLabels sử dụng Shiper cho khách hàng ở TP.HCM, và Giaohangtietkiem/shopee/chành xe… cho khách hàng ngoài TP.HCM.

 

– Đối với khách hàng ở TP.HCM: miễn phí 100% cho tất cả đơn hàng.

 

– Đối với khách hàng ngoài TP.HCM: Khách hàng thanh toán chi phí vận chuyển đó với bên dịch vụ khách hàng đã chọn.

 

Lưu ý:

 

– Thời gian vận chuyển sẽ do bên Des ClothingLabels sắp xếp (1 hoặc 2 ngày sau khi thông báo có hàng).

 

– Với khách hàng lựa chọn dịch vụ khác dịch vụ Des ClothingLabels đã quy định lựa chọn, tất cả chi phí phát sinh Des ClothingLabels sẽ KHÔNG hỗ trợ.